Nasiona rzepaku

AdlerAgro

LG jest historycznym i strategicznym znakiem towarowym firmy Groupe Limagrain, zajmującej się nasionami roślin rolniczych (kukurydzy, słonecznika i rzepaku). Jest główną marką kukurydzy pastewnej tak we Francji, jak i w Europie. LG klasyfikowana jest również na 3 miejscu w Europie w dziedzinie słonecznika.

Maïsadour jest znacząca francuską grupą działającą w agrobiznesie. Dzięki tworzącym ją działom zajmującym się produkcją zwierzęco – roślinną, utworzyła przedsiębiorstwo agro-przemysłowe o zasięgu międzynarodowym oparte na silnych relacjach zarówno z producentami rolnymi, jak i przetwórcami produktów rolnych.

SYNGENTA® koncentruje się na głównych roślinach uprawnych – w szczególności kukurydzy, zbożach, soi oraz owocach i warzywach. Jej technologie obecne są także w innych uprawach np. rzepaku, buraka cukrowego, ryżu i bawełny. SYNGENTA® oferuje swoje rozwiązania do ochrony roślin przed chwastami, chorobami, szkodnikami, do ochrony nasion oraz posiada linię produktów specjalistycznych.

IGP Polska sp. z o.o. sp. k. jest spółką wywodzącą się z niemieckiej I.G. Pflanzenzucht GmbH. Przewagą portfolio mieszańców kukurydzy IGP Polska jest szeroki dostęp do genetyki. Reprezentując wielu hodowców kukurydzy skoncentrowanych na tworzeniu odmian wydajnych w zróżnicowanych i często trudnych europejskich warunkach uprawy IGP Polska ma możliwość oferowania najbardziej produktywnych kreacji odmianowych, które stanowią odpowiedź na liczne zróżnicowane potrzeby polskich rolników.

Firma SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o. prowadzi import środków ochrony roślin, formułowanych nawozów dolistnych, nasion kukurydzy i rzepaku oraz środków higieny sanitarnej z Japonii i krajów Europy Zachodniej.

ZASIEJ ZIARNO SWOJEGO SUKCESU – Rolnictwo to jedna z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych sfer działalności gospodarczej we współczesnym świecie. W działalności tej wiedza techniczna dotycząca technologii siewu, uprawy i zbioru plonów, korzystania z nowoczesnych maszyn łączy się z zaangażowaniem w ochronę zasobów naturalnych dla poszczególnych pokoleń.

Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości nasion i oferowanie wiedzy agronomicznej i usług, których potrzebują nasi klienci.

Firma RAPOOL to innowator w dziedzinie uprawy rzepaku. Pierwsze programy uprawy rzepaku firma RAPOOL wprowadziła 120 lat temu. Źródłem sukcesu upraw rzepaku w Europie jest współpraca trzech hodowców-wspólników. Odmiany RAPOOL znacząco zmieniły i udoskonaliły uprawę rzepaku. Dzięki firmie RAPOOL rzepak stał się ekonomicznie i ekologicznie cenną rośliną uprawną.

Monsanto Polska Sp. z o.o. to lokalny oddział amerykańskiego lidera w dziedzinie nowoczesnego rolnictwa i biotechnologii. Czerpiąc z ponad 100-letniego doświadczenia firmy obecnej na kontynentach całego świata, z powodzeniem funkcjonuje na polskim rynku od 1995 roku. Od lat siedemdziesiątych firma działała w Polsce w ramach Monsanto Company.

Firma AgroBras powstała w listopadzie 2002 roku w Wągrowcu. Do zadań firmy należy produkcja, marketing i dystrybucja nasion odmian rzepaku należących do hodowców – udziałowców firmy.