Dane rejestrowe

AdlerAgro

ADLER AGRO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku – Zaścianki

15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 62A

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000156097 w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, przechowującym również dokumentację Spółki, Kapitał zakładowy: 210 000 zł

NIP 542-10-17-584
REGON 052200218