Otwarcie obory p. Zawadzkich

11 października 2012