Prasa New Holland. Pokazy Polowe w Krywlanach

13 czerwca 2016