Szukasz najlepszej ochrony fungicydowej?

14 czerwca 2017

Podstawowym celem stosowania fungicydów jest ochrona plonu i jego jakości. Na stanowiskach o niższym potencjale plonotwórczym bardzo często szukamy tańszych rozwiązań fungicydowych, a jednocześnie skutecznych przeciwko groźnym chorobom grzybowym.
Fungicydem, który wpisuje się optymalnie w ochronę przed najgroźniejszymi patogenami zbóż jest Intizam 497 SC. Produkt ten składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się substancji czynnych:
· epoksykonazol 187 g/l
· tiofanat metylowy 310 g/l
Intizam 497 SC stosujemy w dawce 0,6 l/ha. Fungicyd ten jest produktem elastycznym i niezawodnym w każdych warunkach, który daje gwarancję długotrwałej ochrony, szerokiego spektrum zwalczanych chorób w najlepszej skuteczności. Długotrwałość ochrony fungicydowej to efekt systemicznego działania epoksykonazolu zastosowanego w wysokiej dawce na hektar. Epoksykonazol to triazol, który należy do najskuteczniejszych substancji czynnych stosowanych w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi i sprawdzony jest przez wiele lat na wielu gatunkach i odmianach zbóż.
Intizam 497 SC działa szybko, długo i skutecznie zwalczając główne choroby liści i kłosa. Wykazuje się szczególnie wysoką skutecznością przeciwko rdzom (żółtej i brunatnej), septoriozie liści i plew, brunatnej plamistości liści oraz grzybom z rodzaju Fusarium. Bardzo dobre zwalczanie chorób grzybowych w połączeniu z niską ceną zakupu tego fungicydu, daje rolnikowi wymierne korzyści finansowe, wynikające z istotnego przyrostu plonu oraz wysokiej jakości zdrowego ziarna.
Intizam 497 SC jest to fungicyd uniwersalny do zwalczania patogenów praktycznie we wszystkich zbożach ozimych i jarych, stosowany może być samodzielnie lub jako partner do tworzenia mieszanin zbiornikowych.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz.